O programie Galeneo

ARCHIWIZACJA ZBIORÓW

DLA KOGO

Galeneo przeznaczony jest dla wszystkich, którzy poszukują:

 • profesjonalnego
 • nowoczesnego
 • intuicyjnego w obsłudze

oprogramowania do katalogowania oraz upowszechniania zbiorów.

GDZIE

Galeneo może być wykorzystywany w archiwach, muzeach, instytutach, centrach kultury, galeriach sztuki, teatrach, oraz wszelkich instytucjach, które zamierzają zbudować profesjonalną bazę swoich zbiorów i / lub stworzyć wirtualną galerię w Internecie.

RODZAJE ZBIORÓW

Galeneo może obsługiwać zarówno duże, zróżnicowane zasoby, jak i mniejsze kolekcje – sprawdza się w instytucjach publicznych oraz wśród prywatnych placówek i kolekcjonerów.

W programie można katalogować wszystkie rodzaje zbiorów: dokumenty, sztuki wizualne, zasoby audio, filmy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJI GALENEO

Program Galeneo ma budowę modułową, dzięki czemu funkcjonalność może być konfigurowana w zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników.

 • Obiekty – podstawowa funkcja programu czyli tworzenie i opisywanie zasobów [...]
  Zasoby w programie Galeneo opisuje się za pomocą podstawowych metadanych, zgodnie ze standardem Dublin Core, lub za pomocą indywidualnych, utworzonych przez siebie pól metadanych. Skatalogowane zasoby mogą być przyporządkowane do kolekcji, etykietowane (tagowane) nieskończoną liczbą słów kluczowych, a także obrazowane dowolną ilością różnego rodzaju plików.

 • Kolekcje – funkcjonalność pozwalająca odpowiednio porządkować zbiory [...]
  Zarchiwizowane w programie zasoby mogą być podzielone i przypisane do różnych kolekcji. Po utworzeniu kolekcji, można przypisywać do nich wybrane zasoby. Kolekcje w Galeneo mogą mieć zastosowanie w różnorodnych kontekstach, w zależności od indywidualnych potrzeb.

 • Drzewo kolekcji – możliwość tworzenia hierarchicznych struktur kolekcji [...]
  Za pomocą funkcji „Drzewo Kolekcji” można tworzyć i edytować hierarchiczne kolekcje, czyli kolekcje i ich podrzędne. Przykładowo: kolekcja „Malarstwo” może być nadrzędną dla kolekcji „Impresjonizm”, który z kolei może mieć swoją podkolekcję „polscy Impresjoniści”. Tak utworzone „drzewo” kolekcji można również prezentować na stronie publicznej jako alternatywę dla standardowego widoku.

 • Typy obiektów – funkcja pozwalająca dzielić i opisywać obiekty według różnych kategorii [...]
  Oprócz opisywania zasobów za pomocą podstawowych metadanych, Galeneo daje możliwość opisywania zbiorów za pomocą dodatkowych pól, dostosowanych do konkretnego rodzaju zbiorów. Program Galeneo dostarcza wiele zdefiniowanych typów obiektów (Dokument, Obraz ruchomy, Ustna historia itp.), które można swobodnie modyfikować lub usuwać. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych typów obiektów i definiować dla nich indywidualne pola metadanych.

 • Etykiety – czyli słowa kluczowe [...]
  Etykiety – zwane inaczej tagami – są to słowa bądź wyrażenia opisujące dane. Galeneo umożliwia etykietowanie zbiorów, dzięki czemu łatwiejsza staje się klasyfikacja oraz wyszukiwanie przechowywanych treści. Poprzez sortowanie, filtrowanie, edytowanie etykiet można przeglądać zasoby powiązane z odpowiednimi etykietami.

 • Wystawy – prezentowanie zbiorów w formie wirtualnych wystaw wzbogaconych dodatkowymi opisami [...]
  Program Galeneo, poza archiwizacją zasobów, służy również do ich prezentacji on-line. Oprócz standardowych szablonów prezentujących zbiory, użytkownik ma możliwość zaprezentowania wybranych zasobów w sposób szczególny. Dzięki funkcji „Wystawy” można kreować rozbudowane prezentacje, pozwalające nie tylko ukazać zasoby przechowywane w Galeneo, ale także wzbogacić je o dodatkową treść (dostępną w programie lub z innych źródeł). Wystawy tworzy się za pomocą gotowych szablonów oraz wizualnych edytorów, dzięki czemu budowanie takich prezentacji jest intuicyjne i szybkie.

 • Słowniki – definiowanie kontrolowanych słowników dla poszczególnych pól opisu danych [...]
  Podczas opisywania zbiorów podobnego typu, często zdarza się, że niektóre pola zawierają powtarzające się słowa lub wymagane jest używanie ściśle określonej terminologii. W takich przypadkach warto zdefiniować wyrażenia słownikowe, które znacząco ułatwiają pracę podczas tworzenia i edycji pól metadanych. Po utworzeniu słownika dla danego pola metadanych, pola te wypełnia się poprzez wybór zdefiniowanych haseł słownikowych. Przyspiesza to pracę oraz zapewnia spójność opisu.

 • Ukryj elementy – kontrola widoczności poszczególnych pól opisujących zbiory [...]
  Część opisów przechowywanych w panelu administracyjnym może zawierać informacje poufne lub dane, których nie chcemy ujawniać na stronach publicznych. Przy użyciu funkcji „Ukryj elementy” mamy możliwość ukrycia wybranych metadanych na stronach publicznych. Funkcja ta jest również przydatna, jeżeli chcemy indywidualnie konfigurować pokazywanie poszczególnych pól metadanych w panelu administracyjnym, bowiem za jej pomocą mamy możliwość wyświetlania lub ukrycia dowolnego pola metadanych podczas edycji danych, w czasie przeglądania bazy w panelu administracyjnym, czy w formularzu zaawansowanego wyszukiwania.

 • Mapy – rozszerzenie opisu zbiorów o prezentację ich położenia na mapie [...]
  Funkcja „Mapy” pozwala na dodawanie do opisu zbiorów położenia geograficznego oraz prezentowanie zapisanej lokalizacji na mapie. Zbiory mogą być również wyszukiwane ze względu na ich lokalizację. Użytkownik ma też możliwość prezentacji mapy z zaznaczonymi na niej zbiorami na stronach wystaw.

 • Raporty – możliwość tworzenia raportów i zestawień [...]
  Funkcja „Raporty” pozwala na tworzenie w programie Galeneo zestawień wybranych zasobów, na podstawie wielorakich kryteriów wyszukiwania. Zestawienia te zapisywane są w systemie pod nazwą określoną przez ich autora, z ewentualnym dodatkowym opisem oraz datą ich utworzenia. W ramach każdego z takich raportów można w dowolnym momencie wygenerować aktualny plik w jednym z dostępnych formatów. Lista dostępnych formatów plików raportu oraz ich zawartość może być – w razie potrzeby – modyfikowana.
  Stworzone na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania zestawienia są automatycznie aktualizowane na skutek zmian zachodzących w archiwum, tj. dodawanie, edytowanie i usuwanie danych. Natomiast raz wygenerowany plik raportu – na podstawie aktualnego stanu archiwum – nie ulega już dalszym zmianom. Można tworzyć dowolną ilość plików raportu na podstawie wybranego zestawu. Wszystkie one są zapisywane wraz z datą utworzenie i w każdej chwili można je otworzyć.

 • Kody QR – funkcjonalność pozwalająca generować kody 2D [...]
  Program Galeneo umożliwia generowanie kodów QR dla skatalogowanych w programie zasobów (pojedynczego obiektu bądź wybranych zestawień). Kod zawiera odnośnik do danych przedstawionych na stronie publicznej. Wygenerowane w ten sposób kody mogą być łatwo zeskanowane za pomocą telefonu lub innego urządzenia mobilnego, na którym po chwili pojawi się odpowiednia strona z opisem.

 • Domyślne wyszukiwanie – ustawianie domyślnego sposobu wyszukiwania [...]
  Galeneo umożliwia wyszukiwanie zarchiwizowanych treści na wiele sposobów. Najprostszym jest użycie pola szybkiego wyszukiwania, które oferuje trzy podstawowe tryby wyszukiwania: słowo kluczowe, wyrażenie logiczne lub dokładne dopasowanie. Za pomocą funkcji „Domyślne wyszukiwanie” użytkownik programu ma możliwość ustawienia wybranego przez siebie trybu wyszukiwania jako domyślny.

 • Wgraj pliki – możliwość zbiorowego wgrywania dużych ilości plików [...]
  Większość opisywanych w programie Galeneo zbiorów posiada dołączone dodatkowe pliki, takie jak zdjęcia, dokumenty, dźwięki, filmy wideo, itp. Funkcja „Wgraj pliki” umożliwia zbiorowe wgrywanie większych ilości plików za jednym razem. Możliwe staje się automatyczne tworzenie nowych zasobów w Galeneo na podstawie wybranych plików, wgranych uprzednio na serwer. Można też jednorazowo wgrać większą liczbę plików, a następnie przypisać poszczególne pliki do już istniejących opisów.

 • Import CSV – automatyczne dodawanie danych do Galeneo [...]
  Rozpoczynając pracę w programie Galeneo, często posiadamy już dane, które chcemy wprowadzić do nowo tworzonego archiwum. Funkcja „Import CSV” umożliwia importowanie danych z prostych plików w formacie CSV, oraz mapowanie poszczególnych kolumn danych na różnorodne elementy, pliki oraz etykiety w Galeneo.

 • Multimedia – łatwe wyświetlanie plików multimedialnych [...]
  Dzięki funkcji „Multimedia” wszystkie odtwarzane pliki multimedialne, osadzone na stronie za pomocą odpowiednich znaczników HTML5, będą wyglądały tak samo w każdej przeglądarce, niezależnie od systemu operacyjnego – włączając w to urządzenia mobilne (Android, iPhone).

 • Własne strony – szybkie tworzenie indywidualnych stron do publicznej prezentacji zasobów [...]
  Program Galeneo posiada szerokie możliwości prezentacji zbiorów na dostępnych publicznie stronach internetowych. Wybrane zasoby wraz z opisem są wyświetlane on-line, mogą być odpowiednio sortowane i wyszukiwane przez użytkowników odwiedzających stronę. Poprzez funkcję „Własne strony” można tworzyć na stronie internetowej dodatkowe zakładki i zamieszczać w nich uzupełniające treści. Istnieje możliwość tworzenia prostych, a także nieco bardziej rozbudowanych stron w ramach istniejącego już portalu www, zawierających sformatowaną treść wraz z obrazami.

 • Formularz kontaktowy – wielofunkcyjny, prosty w obsłudze formularz na stronach publicznych [...]
  Funkcja „Formularz kontaktowy” umożliwia dodanie do strony publicznej formularza, za pomocą którego użytkownicy strony mogą przesyłać wiadomości do wybranych osób zarządzających serwisem internetowym.

 • Statystyki Google – możliwość powiązania publicznej strony z kontem Google Analytics [...]
  Funkcja „Statystyki Google” umożliwia powiązanie publicznej strony z kontem w usłudze Google Analytics. Dzięki temu można przeglądać statystyki oglądalności strony i korzystać z narzędzi analitycznych Google.

PREZENTACJA ZBIORÓW

Oprócz funkcji programu do archiwizacji, Galeneo pełni też rolę aplikacji do udostępniania zbiorów w internecie.

Wyznaczone eksponaty wraz z wybranymi polami opisu tworzą wirtualną galerię, którą użytkownicy mogą przeglądać według różnych kryteriów oraz szczegółowo przeszukiwać.

Zbiory są prezentowane z podziałem na kolekcje, istnieje też możliwość uzupełniania opisów o dodatkowe informacje i publikowania zasobów w wybrany przez siebie sposób.

Wygląd strony internetowej i sposób prezentacji mogą być wybrane przez użytkownika spośród standardowych szablonów lub zaprojektowane zgodnie z wizją i zapotrzebowaniem zamawiającego.

Program Galeneo umożliwia udostępnienie zasobów na portalach agregujących informacje o dziedzictwie kulturowym, np. w Europeanie.

Aplikacja Galeneo do tworzenia repozytoriów cyfrowych, zarządzania zbiorami cyfrowymi, archiwizacji i katalogowania